Lisa von Schmalensee Magnússon

Mag.art. Lisa von Schmalensee Magnússon

Lisas hovedaktiviteter foregår på Kommunikationsakademiet,  se www.aakanden.dk


og i foreningen Det Belivende. Se nærmere på  www.detbelivende.dk

Biblioteket.                                                                     Frokoststuen.

Velkommen til stedet, hvor vi ikke siger undskyld men uskyld